• ซ้อมแผนเผชิญเหตุตามยุทธศาสตร์

ข่าว

สถานการณ์ไฟป่า ม.1 ตำบลปาเสมัส

สถานการณ์ไฟป่า ม.1 ตำบลปาเสมัส

สถานการณ์ไฟป่า ม.1 ตำบลปาเสมัส คาดว่าวันนี้คงจะดับไฟได้สนิท เนื่องจากวันนี้มีการระดมกำลังจากหลายหน่ว[...]

ดูทั้งหมด

 

ข่าวกิจกรรม

ทัศนะศึกษาของครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก

ทัศนะศึกษาของครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก

เมื่อวันที่ ๒๑ - ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมากองการศึกษาเทศบาลตำบลปาเสมัส ได้จัดโครงการทัศนะศึกษาของครู[...]
โครงการส่งเสริมอาชีพ หลักสูตร การตัดเย็บชุดทำงานสำหรับสตรี

โครงการส่งเสริมอาชีพ หลักสูตร การตัดเย็บชุดทำงานสำหรับสตรี

วันนี้ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ที่หอประชุมเทศบาลตำบลปาเสมัส นายมูฮัมหมัดเปาซี สีหะยะ รองนายกเทศมนตรีตำบลปาเส[...]
อบรม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

อบรม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. เทศบาลตำบลปาเสมัสได้ดำเนินจัดโครงการอบรม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวส[...]

ดูทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลปาเสมัสได้กำหนดลงพื้นที่เพื่อรับแสดงตนผู้สูงอายุ/ผู้พิการรายเดิมและผู้สูงอายุที่ได้ขึ้นทะเ[...]
การรับแสดงตนผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ

การรับแสดงตนผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ

งานสังคมสงเคราะห์เทศบาลตำบลปาเสมัส จะดำเนินการรับแสดงตนผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิ[...]
กองช่างได้ลงสำรวจโครงการในพื้นที่หมู่ที่ 8 ตำบลปาเสมัส

กองช่างได้ลงสำรวจโครงการในพื้นที่หมู่ที่ 8 ตำบลปาเสมัส

เช้าวันที่ 21 เมษายน 2559 กองช่างได้ลงสำรวจโครงการในพื้นที่หมู่ที่ 8 ตำบลปาเสมัส เพื่อบรรจุลงในแผนพั[...]

ดูทั้งหมด

จัดซื้อ-จัดจ้าง

ดูทั้งหมด

ข่าวรับสมัครงาน